Promotion

Aalto-universitetets tekniska högskolor firar sin gemensamma solenna doktorspromotion fredagen 15.6.2018. Högskolan för ingenjörsvetenskaper svarar för arrangemangen.

Den solenna promotionen av teknologie doktorer bygger på en lång tradition: Tekniska högskolan ordnade under sin 100-åriga historia 20 solenna doktorspromotioner. Aalto-universitetets tekniska högskola hann ordna en solenn promotion före delningen i fyra tekniska högskolor. Framöver kommer var och en av de fyra tekniska högskolorna vid Aalto-universitetet att turvis ordna gemensamma doktorspromotioner för de tekniska högskolorna.

Nyheter

Evenemang

Visa mera